ข้อตกลงและการรับประกัน

ข้อตกลงและกติกาการใช้งาน www.itcctvshop.com
     - ราคาที่ท่านเห็นเป็นไปตามลำดับที่ทางเราจัดให้โปรดเก็บเป็นความลับ
     - ลำดับของท่านจะปรับตามอัตราการสั่งซื้อและความต่อเนื่อง ซึ่งสามารถเพิ่มหรือลดขั้นได้เสมอ

 

เงื่อนไขการรับประกันสินค้า
สภาพผิดปกติ! ของสินค้าที่ทำให้หมดสภาพการรับประกัน มีดังนี้
1. มีสภาพผิดปกติทางรูปทรง ได้แก่ แตก ,หัก, บิ่น, งอ, ยุบ, เบี้ยว, ร้าว, ทะลุ, บางส่วนที่หายไป
2. มีสภาพซึ่งไม่ควรจะเกิดขึ้นกับการใช้งานปกติหรือมีการเก็บรักษาที่ไม่ถูก ต้อง ได้แก่ มีคราบน้ำ, มีรอยสนิม,ตะไคร่น้ำ, มีรอยไหม้ หรือ PCB มีลายปริ๊นท์ขาด เป็นต้น
3. สติ๊กเกอร์รับประกัน ไม่สมบูรณ์ มีรอยฉีก, ขาด, หลุด, หาย, ลบ, แก้ไข หรือถูกปิดทับจนไม่สามารถมองเห็นสาระสำคัญบนตัวสติ๊กเกอร์
4.ไม่มีหมายเลขประจำตัวสินค้า (Serial No.) (สำหรับสินค้าที่ปกติต้องมี Serial No.)
5. สินค้าถูกใช้อย่างผิดวิธี หรือเกิดอุบัติเหตุกับตัวสินค้า
6. ปัญหาที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องมาจากซอฟต์แวร์หรือระบบปฏิบัติการ ที่ติดตั้งโดยผู้ซื้อ
7. สินค้าเสียหายเนื่องจากปัจจัยภายนอก เช่น ไฟตก ไฟเกิน ฟ้าผ่า เป็นต้น
8. มีการแกะหรือเปิดตัวสินค้าออกซ่อมโดยมิใช่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
หมายเหตุ 
itcctvshop ขอสงวนสิทธิคืนสินค้าแก่ลูกค้าในกรณีที่ตรวจพบว่าสินค้าที่ส่งเคลมมีสภาพผิดเงื่อนไขการรับประกัน กรณีลูกค้าต้องการให้บริษัทฯ เคลมสินค้าให้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคิดค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้าโดยจะแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นให้ลูกค้าค้าทราบ ก่อนไปส่งช่อมยังบริษัทผู้ผลิต และบริษัทฯ จะคืนสินค้าให้เมื่อสินค้าที่ส่งซ่อมนั้น กลับมาจาก บริษัทผู้ผลิตแล้ว(โดยยึดหลักการดำเนินการของฝ่ายบริการต่อสินค้า ส่งซ่อมที่มีปัญหา)

ระบบโดย OpenCart
กล้องวงจรปิด กาญจนบุรี สุพรรณบุรี © 2018 | ภาษาไทยโดย Opencart2004